Giriş Yap Kayıt Ol
Kurumsal | Mersin Kent Rehberi

KURUMSAL

     Ülkemizin devamlı olarak gelişen ticari ve sosyal yapısına katkıda bulunmak. Böylesi bir çoğunluğun potansiyelini iyi bir şekilde yönlendirmek için faaliyet gösterecek olan sitemiz hemşerilerimiz arasında doğal bir köprü olacaktır.

Rehbermi.com, üyeler arasında ağ kurmayı, ekonomik, kültürel ve sosyal dayanışma ile güçler birliğini oluşturmayı planlamaktadır. Bu da; İş adamlarının ve buna bağlı ekonomik gelir döngüsünün, ticarete yönelik her türlü ihtiyacın üyelerimiz arasında ticari faaliyetlerle sağlanması, gelirin ve kaynakların yine Hemşerilerin oluşturduğu değerler içerisinde kalmasını paylaşmasını sağlamaktır.

İş adamları ve Bürokratlar bir araya gelip onların her türlü alanda ortaklaşa çalışmasına imkan sağlayacak uluslar arası anlayış, hür teşebbüs, fikir e inanç özgürlüğü ilkelerinin ışığı altında, iş adamlarımızın sosyal ekonomik yapılanma ve kalkınmasında daha ileri düzeye gelmesine yardımcı olmaktır.

Üyelerimiz arasında sosyal, ekonomi, hukuki, mali dayanışmayı sağlarak, ülke ekonomisinin kalkınması yönünde müteşebbis, sernaye ve iş kaynaşmasını temin ve teşvik edici çalışmalar yapar. Milli Ekonominin dışa bağımlılıktan kurtarılıp teknoloji ihraç hale gelmesi yönünde bilim çevreleriyle iş alemi arasındaki ilişkiyi koordine ederek, milli tasarrufların en verimli şekilde kullanılmasını sağlar. Yerli, yabancı, özel kuruluşlar, meslek teşekkülleri sanayi ve ticaret odaları, vakıf, dernek ve bencezi kuruluşlar aracılığı ile iş birliği yapar. Sanayide ekolojik dengeyi bozmadan gelişmesini ve bu yönde çalışmaların yapılmasını teşvik eder.